หน้า ๑/๒

อาลัย อาจารย์ นิกร จันทศร  ท.ม.,ต.ช. (๑๓ม.ค.๒๕๕๖)
 
สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔


"ป๋า นิกร"
(อาจารย์ นิกร จันทศร)


 
      นิ  ราศลาลับแล้ว                      ท่าวถม อาลัย
กร   ประดุจดั่งกรพรหม                      เสกสร้าง
จัน   ทรอ่อนแสงระทม                       ครวญคร่ำ
ศร   สง่าลอยสูงสล้าง                       สู่ฟ้าแดนสรวง
      ครู  เพลงบรรเลงเดี่ยวด้วย            วิญญาณ์
ฆ้อง  ประโคมสมจินตนา                     สั่งได้
วง    ตระหง่านต้องมนตรา                   ตรึงจิต
ใหญ่  ยิ่งยลพิศให้                            ไม่เว้นวายคะนึง
อาทร ธนวัฒน์ (ที่ปรึกษาสมาคมศิลปะฯสวช.)   ประพันธ์       


ชมและฟังเพลง  ๑."กราวใน"

๒."โหมโรงศรทอง"
๓.ฟังบทสัมภาษณ์"อ.นิกร"ในเดี่ยว "กราวใน"
๔."แขกมอญ"
http://www.aayoncc.org/ ๗พ.ค.๒๔๘๘ - ๑๓ม.ค.๒๕๕๖  
งานช้าง ครูชิ้น

๕ก.พ.๒๕๔๙
อาจารย์ นิกร จันทศร
บรรเลงฆ้องวงใหญ่ เพลง "โหมโรงศรทอง"


 ในวงปี่พาทย์
อาจารย์ นิกร  จันทศร

อาจารย์สอนพิเศษ ดนตรีไทย สมาคมศิลปะ เพื่อเยาวชน สวช.
สัมภาษณ์ อ.จุมพล ปัญจะ(ศิษย์และน้องที่ อ.นิกร รักมากที่สุด)
โดย
พงศพิชญ์ แก้วกุลธร
อ.นิกร จันทศร ครูผู้มีแต่ให้
โดย
ดร.วีระ  พันธุ์เสือ
รำลึกถึง อ.นิกร จันทศร ดาวประดับฟ้า วงการดนตรีไทย
โดยปรารพ  เหล่าวานิช (นายกสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.)
ดูคำไว้อาลัย ดูคำไว้อาลัย ดูคำไว้อาลัย
Music:Zansab Philharmonic Orchestra
Background Song:
NogJaag
Singer:Duangporn Pongsphasukh
Contact us: staff@aayoncc.org
official staff:
คุณพัชรวลัย  จิรพัชรไพศาล
โทร.&โทรสาร: ๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
Webmaster: นพ.จรินทร์ ศรีระอัมพุช
staff@aayoncc.org  
  BACK NEXT

ข่าว...........#  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org ) .... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗, #.........
Update 05/05/2557