หน้า ๑/๕
รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์

 
พ.ต.อ.มานิต ธนสันติ
นายกสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.


 
เข้ารับประทานรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ๒๘เม.ย.พ.ศ.๒๕๕๒
หม่อมเจ้าหญิง กรณิกา จิตรพงศ์

ทรงเป็นประธานในพิธีประทานรางวัลฯ ณ วังปลายเนิน


อาลัย ท่านนายกสมาคมฯ(พ.ต.อ.มานิต ธนสันติ)
  ป.ช.,ปม. (๒๔ก.ย.๒๕๕๔)


 
สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
รจนาอาลัย
"ท่านนายกสมาคมฯ"
(พ.ต.อ.มานิต ธนสันติ)
กลอนสุภาพ
๒๔ ก.ย.๒๕๕๔     ---# รจนาอาลัย ท่านนายกสมาคมฯ (พ.ต.อ.มานิต  ธนสันติ) #---    --@ ยามเมื่อลมพัดหวนรัญจวนจิต   ปิยมิตรมาด่วนจากพรากสลาย   นายกสมาคมฯชีพมลาย   มาวางวายจากโลกโศกอาดูร   เคยก้าวนำรำร่ายในเพลงพาทย์   ดุริยนาฏศิลป์ไทยไม่ดับสูญ   จะเพียรงานท่านกอปรให้ไพบูลย์   เพื่อเกื้อกูลวัฒนธรรมล้ำค่าเรา   ขอความดีที่ท่านได้สรรค์สร้าง    ส่องสว่างนำวิญญาณ์จากภพเก่า   สู่วิมานเมืองแก้วเพริศแพร้วเพรา   กุศลเนานำสุขคติเทอญ @--
พนอ ธรรมเนียมอินทร์ : ร้อยกรอง


โขนธรรมศาสตร์ (ฉายรูปกับอาจารย์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโม)
  http://www.aayoncc.org/  


 


 


 


 


 
หนังสือพิมพ์ เสรีชัย

ดู! สัมภาษณ์ นายกสมาคมฯ(พ.ต.อ.มานิต  ธนสันติ)


 
วัฒนธรรมไทยคืนถิ่น ครั้งที่๑๐

 ณ หอเล็กฯ ศูนย์วัฒนธรรมฯ ๑๓ ก.ค.๒๕๕๑


 


 
    Contact us: staff@aayoncc.org
official staff:
คุณพัชรวลัย  จิรพัชรไพศาล
โทร.&โทรสาร: ๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
staff@aayoncc.org  
  BACK NEXT

ข่าว...........#  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org ) .... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗, #.........
Update 05/05/2557